Aluminium w Architekturze
stolarka aluminiowa Stobrawa
Menu Zamknij

Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.

 
Cała zawartość serwisu jest ogólnie dostępna, co oznacza brak konieczności rejestracji i podawania swoich danych osobowych podczas korzystania ze strony.

2.

 
Właścicielem strony i Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Stobrawa Piotr Sobociński z siedzibą Brzegu, ul. Starobrzeska, 49-305 Brzeg. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. ( Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do utworzenia nowego indywidualnego konta w sklepie internetowym Stobrawa Piotr Sobociński, umożliwienia złożenia zamówienia, a także jego realizacji przez Stobrawa Piotr Sobociński.

3.

 
Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

4.

 
Informujemy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim Twoich danych osobowych.

5.

 
W każdym momencie masz prawo do:
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
• przeniesienia danych do innego administratora danych.

6.

 
Dane osobowe Kupującego, przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy lub do momentu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas dłuższego okresu ich przechowywania.
Z wymienionych powyżej, przysługujących praw możesz skorzystać za pośrednictwem poczty email oraz poczty tradycyjnej z wykorzystaniem adresu Administratora wskazany powyżej.

Przejdź porównania